Event: World Victory Road: “Sengoku 7 no Ran”
Date: January 4, 2009
Location: Saitama Super Arena – Saitama, Japan

>> VIEW FIGHT RESULTS

Takanori Gomi vs. Satoru Kitaoka (for vacant lightweight title)
Kazuo Misaki vs. Jorge Santiago (for vacant middleweight title)
Sanae Kikuta vs. Hidehiko Yoshida
Yoshihiro Nakao vs. Antonio Silva
Sergey Golyaev vs. Eiji Mitsuoka
Mu Bae Choi vs. Dave Herman
Muhammed “King Mo” Lawal vs. Yukiya Naito
Maximo Blanco vs. Seigo Inoue
Hidetada Irie vs. Minoru Kato

sengoku logo